Akt oskarżenia w sprawie oszustw internetowych

W dniu 27 grudnia 2018 roku Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła postępowanie przygotowawcze dotyczące oszustw internetowych polegających na wyłudzaniu pożyczek przez Internet przy wykorzystaniu cudzych danych osobowych oraz prania pieniędzy pochodzących z tych czynów.

W toku śledztwa ustalono, że w okresie od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2018 roku sprawca zamieszczał w Internecie fikcyjne ogłoszenia o pracy w charakterze tzw. „tajemniczego klienta”, aby w procesie rzekomej rekrutacji do pracy pozyskać cudze dane osobowe, które następnie wykorzystywane były przez niego do zakładania drogą elektroniczną rachunków bankowych oraz wyłudzania pożyczek przez Internet. Ponadto, posługując się cudzymi danymi osobowymi sprawca zakładał fikcyjne konta w portalu Allegro, a następnie przy ich wykorzystaniu dokonywał zakupu towarów, zaciągając jednocześnie na ten cel pożyczki gotówkowe w bankach.

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku stanie mężczyzna pochodzący z okolic Trójmiasta. Stawiany mu zarzut dotyczy popełnienia 472 przestępstw, w tym oszustw, usiłowania oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z czynów zabronionych. Łączna kwota wyłudzonych w opisany powyżej sposób pożyczek wynosi 331.963,92 zł.

W toku śledztwa na poczet obowiązku naprawienia szkody oraz kary grzywny zabezpieczono mienie podejrzanego o łącznej wartości 98.021,14 zł, w tym kryptowaluty, wierzytelności z rachunków bankowych oraz udział w nieruchomości.

Za zarzucone oskarżonemu przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.