Akt oskarżenia w sprawie nielegalnej dystrybucji leków i czerpania korzyści z prostytucji.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 27 grudnia 2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie RP I Ds 24.2018 dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, podrabiania dokumentów, czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, a także posiadania plików zawierających pornografię dziecięcą.

Akt oskarżenia obejmuje 6 oskarżonych, którym zarzucono popełnienie łącznie 10 przestępstw w okresie od połowy 2012 r. do kwietnia 2017 r.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż produkty lecznicze – sterydy anaboliczne sprowadzane były z zagranicy, a następnie za pośrednictwem nadawanych przesyłek wysyłano je zarówno na teren kraju jak i do innych państw. Leki te pochodziły z wielu krajów Europy i Świata m. in.: Mołdawii, Japonii, Indii, Czech, Pakistanu, Grecji i Malezji. W celu ich nielegalnej dystrybucji do indywidualnych odbiorców podrobiono ponad 2,5 tys. dokumentów nadawczych. W trakcie wykonywanych czynności zdołano zabezpieczyć niemal 40.000 leków. Główny oskarżony w wyniku przestępczego procederu osiągnął korzyść w kwocie ponad 2 mln zł. Pieniądze te w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia były transferowane za pośrednictwem kilkudziesięciu rachunków bankowych na konta różnych osób.

Odrębnym wątkiem śledztwa był ujawniony proceder dotyczący czerpania korzyści z uprawiania prostytucji na terenie Szwecji. Zajmowali się tym się dwaj oskarżeni mężczyźni. Pokrzywdzona pochodzi z Polski.

W trakcie postępowania ujawniono również pliki zawierające pornografię dziecięcą znajdujące się na poczcie internetowej oraz w telefonie jednego z oskarżonych.

Oskarżonymi są osoby pochodzące z Gdańska, Gdyni, Kartuz oraz Kościerzyny.

Wobec głównego z oskarżonych, na wniosek prokuratora od dnia 20 kwietnia 2017 r. nieprzerwanie stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku prowadzonego śledztwa dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia oszacowana została na kwotę około 90.000 zł.

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa, w której skierowano akt oskarżenia, stanowi jeden z wątków odrębnego postępowania prowadzonego przeciwko kilkunastu innym podejrzanym.