Akt oskarżenia dotyczący udaremnienia zajęć wierzytelności ZUS.

 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w grudniu br. skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt oskarżenia sygn. RP II Ds 21.2016 w sprawie dokonanego na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Bydgoszczy udaremnienia realizacji zajęć wierzytelności w łącznej wysokości ponad 6 milionów złotych przysługujących Fabryce Autobusów SOLBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim od dwóch współpracujących z nią spółek.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było od listopada 2015 r. na podstawie zawiadomienia złożonego przez dyrektora bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczyło ono nierealizowania przez płatnika – SOLBUS Sp. z o.o. – obowiązku opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych przez siebie pracowników.

Trzej oskarżeni to: 40 – letni mieszkaniec Bydgoszczy pełniący funkcję prezesa zarządu SOLBUS Sp. z o.o. oraz dwaj mężczyźni będący prezesami zarządów kooperujących z nią podmiotów. Zarzucone im działania, polegające na celowej kompensacie wzajemnych wierzytelności istniejących pomiędzy spółkami, które skutkowały udaremnieniem zaspokojenia wcześniejszych należności spółki SOLBUS Sp. z o.o. względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, miały miejsce w latach 2013 – 2015. Działania te zostały zakwalifikowane jako czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 300 par. 2 kk., za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Prezes SOLBUS Sp. z o.o. został ponadto oskarżony o prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy, to jest w sposób nie odzwierciedlający stanu faktycznego, poprzez nieujmowanie w ich treści not księgowych, niewykazywanie części transakcji oraz podawanie nierzetelnych danych w zakresie operacji finansowych na rachunku firmowym spółki, tj. o przestępstwo z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.