Tymczasowe aresztowanie pracownika Urzędu Skarbowego w Gdyni

Wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie pracownika Urzędu Skarbowego w Gdyni został uwzględniony. Sąd uzasadniając decyzję potwierdził zarówno zasadność sformułowanego zarzutu, jak i przesłanki szczególne do stosowania środka izolacyjnego w postaci realnej obawy utrudniania prowadzonego postępowania przez podejrzanego oraz grożącej mu surowej kary.

Sformułowanie zarzutów przez prokuratora oraz tymczasowe aresztowanie podejrzanego było efektem intensywnych działań prowadzonych w ostatnich dniach przez funkcjonariuszy CBA.