Sprostowanie nierzetelnej informacji zawartej w publikacji dotyczącej zażalenia notariuszy na decyzję o zawieszeniu wykonywania zawodu.

W związku z zamieszczoną w Internecie w dniu 1 listopada 2018 r. publikacją materiału pt: „Sąd rozstrzygnie zażalenie notariuszy zawieszonych w sprawie wykonywania zawodu” zawierającą niezgodną z prawdą informację jakoby: „wobec pięciu notariuszy prokuratura wystąpiła o areszt, na który nie zgodziły się sądy dwóch instancji, wskazując, że nie zostało uprawdopodobnione popełnienie przez nich przestępstwa” – informuję, że w rzeczywistości – Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpoznając w dniu 16 sierpnia 2018 r. zażalenia Prokuratury na postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku o nieuwzględnieniu wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec osób wykonujących zawód notariuszy, odmiennie niż Sąd Rejonowy, w pisemnym uzasadnieniu swych decyzji wskazał na istnienie prawdopodobieństwa popełnienia przez tych podejrzanych zarzucanych im czynów.