Powstrzymano kolejną eksmisję pokrzywdzonego w sprawie „lichwy mieszkaniowej”.

Tutejsza Prokuratura nadzoruje postępowanie w sprawie oszustw na szkodę ponad 400 osób, których dopuszczono się  podczas udzielania pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości. Oprócz czynności procesowych dotyczących dowodowego dokumentowania okoliczności podpisywania umów będących przedmiotem zarzutów prokuratura podejmuje również działania mające na celu uchronienie pokrzywdzonych przed prawnymi skutkami zaciągniętych w tych okolicznościach pożyczek. W odniesieniu do jednej z mieszkanek Gdańska skutecznie wstrzymano eksmisję komorniczą pod koniec sierpnia br.

Pod koniec września br. Prokuratura Regionalna poleciła zgłoszenie udziału w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Świeciu w stosunku do jednego z pokrzywdzonych w tej sprawie. Skuteczne działania podjęte przez Prokuraturę Rejonową w Świeciu doprowadziły do wstrzymania, kilka dni przed ostatecznym terminem, eksmisji rodziny pokrzywdzonego z nieruchomości będącej ich jedynym miejscem zamieszkania. Nieruchomość ta kilka lat wcześniej została przewłaszczona tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki obecnie będącej przedmiotem prokuratorskich zarzutów.