Zarzuty dla kolejnego notariusza

      Brak komentarzy do Zarzuty dla kolejnego notariusza

    W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy udzielaniu pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości informuję, że wczoraj, tj. 3 października br. prokurator ogłosił zarzuty kolejnej osobie wykonującej zawód notariusza na terenie Trójmiasta. Osobie tej przedstawiono 10 zarzutów z art. 231 § 2 kk dotyczących niedopełnienia obowiązków służbowych przy sporządzaniu umów pożyczki w formie aktu notarialnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw.

     Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem wydano postanowienie o zastosowaniu względem niej środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50.000 zł. oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu notariusza.