Wyrok 6 lat pozbawienia wolności za wystawianie „pustych” faktur.

Oskarżony w sprawie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy (PO VI Ds. 13.2016) o udział w procederze uszczupleń skarbowych w podatku VAT został skazany na 6 lat pozbawienia wolności oraz przepadek kwoty ponad 18,5 miliona zł. Mężczyzna odpowiadał przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie faktur potwierdzających fikcyjne transakcje oraz „pranie” środków pieniężnych służących do popełnienia przestępstwa. Według ustaleń prokuratury pełnił on rolę tzw. „słupa” w procederze dotyczącym między innymi legalizowania złomu niewiadomego pochodzenia. Zgromadzony materiał wskazywał, że oskarżony zarejestrował na siebie działalność gospodarczą, która w rzeczywistości służyła innym osobom do wystawiania dużej ilości pustych faktur oraz dokonywania uszczupleń podatkowych. Przedmiotowy wyrok wydany został w dniu 25 września 2018 r. przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. III K 94/16).