Zabezpieczono dużą ilość narkotyków.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje prowadzone przez gdańską Komendę Wojewódzką Policji śledztwo w sprawie obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Z ustaleń dowodowych wynika, że proceder trwał od dłuższego czasu, miał charakter zorganizowany i transgraniczny. Uczestniczyło w nim dwóch mieszkańców Gdańska, którzy oprócz wprowadzania do obrotu środków narkotycznych na lokalny rynek zajmowali się organizowaniem wewnątrzwspólnotowych dostaw tych środków na teren innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

W wyniku skoordynowanych działał polskich i duńskich funkcjonariuszy na początku września bieżącego roku doszło do zatrzymania na granicy niemiecko – duńskiej wyżej opisanych mężczyzn, którzy próbowali przewieźć docelowo na teren jednego z państw skandynawskich około 500 kilogramów haszyszu. Równolegle podjęto czynności procesowe na terenie Gdańska, w wyniku których w mieszkaniu jednego z mężczyzn ujawniono znaczną ilość środków psychotropowych w ilości 874 sztuk tabletek extazy, którą zabezpieczono do celów dowodowych.