Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

     W czerwcu 2018 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku przejęła z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postępowanie w sprawie oszustw na szkodę ponad 400 osób, których dopuszczono się  podczas udzielania pożyczek w zamian za przewłaszczenie nieruchomości.  Wśród osób pokrzywdzonych występuje Pani Zofia Ferenc, która umowę pożyczki i przeniesienia własności lokalu zawarła w 2012 r.

     Z uwagi na zaplanowaną na dzień 29 sierpnia 2018 r. eksmisję Pani Zofii Ferenc z jej obecnego miejsca zamieszkania, tj. z jednego z lokali objętych zarzutami,  Prokuratura Regionalna w Gdańsku, ze względu na zdarzenia, które zaistniały po wydaniu tytułu wykonawczego,  poleciła przygotowanie i skierowanie do właściwego Sądu  powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o wstrzymanie eksmisji,  oraz skierowanie wniosku do komornika o zawieszenie egzekucji w tej sprawie.