Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

W nawiązaniu do komunikatu z 24 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że czynności z udziałem podejrzanego Łukasza M., któremu zarzucono udzielanie korzyści majątkowych i składanie obietnic udzielenia takich korzyści, kierowanych wobec byłego pracownika jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji były wykonywane w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku w dniach 23 i 24 sierpnia 2018 r.  Podczas przesłuchania i przeprowadzonej konfrontacji podejrzany przyznał się do postawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

     Prokuratura Regionalna w Gdańsku zastosowała wobec tego podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 100.000 zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

     Czyn, którego popełnienie zarzucono podejrzanemu jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności, a ramach prowadzonego od roku śledztwa zgromadzono ponad 30 tomów akt sprawy.