Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, agenci z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w dniu 23 sierpnia 2018 r.  zatrzymali Łukasza M., pracownika  wrocławskiej firmy z branży elektrycznej, która była kooperantem jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mężczyzna udzielał i obiecał udzielać korzyści majątkowych byłemu pracownikowi spółki odpowiedzialnemu za zamówienia, w postaci środków pieniężnych i przedmiotów elektronicznych w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji  (tj. o przestępstwa z art. 296a §  2 kk.). W ramach prowadzonego śledztwa ustalono, że wysokość korzyści majątkowych to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Proceder trwał w latach 2010-2014.

     Na polecenie prokuratury zostało przeszukane mieszkanie Łukasza M., w którym  zabezpieczono nośniki elektroniczne oraz dokumentację księgową. Zatrzymanego doprowadzono  do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty łapownictwa menadżerskiego i został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

    Dzisiejsze zatrzymanie jest efektem dobrej współpracy prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego w prowadzonym śledztwie .

    W ramach postępowania dotyczącego korupcji w jednej ze spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zatrzymanych zostało już 10 osób, którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Co do wszystkich podejrzanych zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w tym poręczenia majątkowe i dozory policji.