Odpowiedź na krytykę

      Możliwość komentowania Odpowiedź na krytykę została wyłączona

6 sierpnia 2018 r. w Gazecie Wyborczej-Trójmiasto ukazał się artykuł pt. „Prokuratura chce 1 mln zł poręczenia za Kamińską” zawierający krytykę podjętej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku decyzji o zastosowaniu wobec podejrzanej Teresy K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 mln zł.

Określenie w artykule zarzutu postawionego Teresie K., jako „niskiej wagi”, nie zasługuje na aprobatę albowiem szkoda, o której mowa w zarzucie opiewa na kwotę przekraczającą 3,5 mln zł i choćby z uwagi na w/w wartość czyn zarzucany podejrzanej nie może być uznany za takowy.

Prokuratura zwraca uwagę, że w przedmiotowej sprawie Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 osób, a w tym wobec osoby, która instalowała oprogramowanie, określone w skierowanym do prasy oświadczeniu Teresy K. jako „innowacyjne”.

Podejrzana Teresa K. w latach 2007-2016 pełniła funkcję Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. i biorąc pod uwagę jej dochody oraz sytuację majątkową należało kwotę poręczenia majątkowego wyznaczyć na takim poziomie, by spełniała swoją funkcję jako środek zapobiegawczy, prawidłowo zabezpieczając tok postępowania przygotowawczego.

Podnieść należy, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarządzanej przez podejrzaną PSSE Sp. z o.o. są nie tylko przedmiotem prowadzonego śledztwa, ale zostały również ujawnione przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który kontrolował PSSE Sp. z o.o.  i w raporcie końcowym z dnia 09.10.2015 r. nr OF/2011/0667/B3 dofinansowanie wypłacone na projekt realizowany przez PSSE Sp. z o.o. określił jako „skażone nadużyciami i nieprawidłowościami”.