Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo prowadzone przez gdański Zarząd CBŚP dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem papierosami.

           Z ustaleń procesowych wynika, że grupę tworzyli m.in. obywatele z Polski, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji i Włoch. Mechanizm działania polegał na wykorzystaniu uproszczonej procedury tranzytu międzynarodowego, za pomocą utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych, które pozorowały działalność handlową, uwiarygadniając w ten sposób realizowane transakcje i przemieszczenia tranzytowe towarów z faktycznym pominięciem uiszczenia należnych podatków. Z zebranych informacji wynika także, że członkowie grupy dopuszczali się korumpowania urzędników celnych w kilku krajach Unii Europejskiej. Celem było uzyskiwanie urzędowych potwierdzeń fikcyjnych wyjazdów transportów papierosów poza obszar Unii Europejskiej. W rzeczywistości towar nigdy nie opuszczał tych granic i był wprowadzany do obrotu na terenie UE bez uiszczenia należności podatkowych.

           W wyniku współpracy służb wymiaru sprawiedliwości kilku Państw, w 2015 r. na terenie Włoch zatrzymano kilka transportów zabezpieczając 39 mln sztuk nielegalnych papierosów, których wprowadzenie na rynek naraziłoby budżet Unii na uszczuplenia z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego, podatku VAT i cła w łącznej wysokości prawie 15 mln zł. Dalsze ustalenia śledztwa doprowadziły, na początku lipca br. do zatrzymania na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku pięciu osób uczestniczących w procederze. Są to mieszkańcy Trójmiasta i okolic. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości w wysokości niemal 15 mln zł. W toku przeszukania, u jednego z zatrzymanych policjanci ujawnili pieniądze w wysokości ponad 250 tysięcy euro. Środki te zostały zabezpieczone na poczet grożących mu kar.

           Na wniosek tutejszej prokuratury Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe, w stosunku do jednego z podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

         Wobec pozostałych czterech podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Przedmiotowe śledztwo ma charakter rozwojowy.