Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 30 lipca br. skierowała do Sądu Rejonowego w Kartuzach akt oskarżenia w sprawie dotyczącej nakłaniania pokrzywdzonej do złożenia fałszywych zeznań. Oskarżenie objęło trzy osoby: adwokata, radcę prawnego oraz przedsiębiorcę, podejrzewanego w innej sprawie prowadzonej przez jedną z prokuratur rejonowych okręgu gdańskiego  o doprowadzenie  pokrzywdzonej groźbami do obcowania  płciowego  oraz znęcania  się nad  nią.

          Jak wynika z ustaleń śledztwa, jako sprawcę opisanych wyżej zachowań kobieta  wskazała swojego pracodawcę.   W związku z charakterem czynów pokrzywdzona miała zostać przesłuchana przed Sądem.  Przed wyznaczonym  terminem tej czynności z pokrzywdzoną skontaktował  się prawnik reprezentujący jej pracodawcę. Kobieta zeznała, że w zamian za złożenie zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej, zaproponowano jej kwotę 200 tysięcy złotych.  W następstwie tego, pod koniec ubiegłego roku, doszło do spotkania z jej pracodawcą oraz dwoma prawnikami. Kobieta podała, że w  trakcie rozmowy  przekazano jej 20 tysięcy złotych.  Została ona nadto pouczona o  treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej  również pismo do prokuratury zawierające prośbę o umorzenie postępowania.

W toku śledztwa ustalono, że w spotkaniu, oprócz pracodawcy,  uczestniczyli dwaj trójmiejscy prawnicy – adwokat i radca prawny. W lutym 2018 roku, na polecenie prokuratora osoby te zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W ocenie prokuratora zgromadzone w sprawie dowody wskazały, że celem działań podejmowanych wobec  kobiety było nakłonienie jej do złożenia fałszywych zeznań, tym samym udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, z uwagi na zawiadomienie przez pokrzywdzoną prokuratury.

        Pracodawcy prokurator przedstawił zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy  prawnemu oraz adwokatowi zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

            Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwóch  z nich skorzystało z prawa do odmowy  złożenia wyjaśnień.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną. Nadto wobec radcy prawnego i adwokata zastosowano zakaz wykonywania zawodu, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe  w kwocie 100 tysięcy złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.