Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. RP I Ds. 4.2017 dotyczące nieprawidłowości w działalności SKOK Kujawiak w okresie od 2008 do 2014 r.

W zakresie jednego z wątków, w drugiej połowie marca br. wyłączono materiały i skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włocławku. Dotyczy on przestępstw korupcyjnych i wyrządzenia szkody w majątku SKOK Kujawiak w łącznej wysokości sięgającej 2 milionów zł. przez byłego jego prezesa oraz adwokata, który w przeszłości prowadził obsługę prawną tego podmiotu.

W przypadku tej osoby zarzut dotyczy udokumentowanego dowodowo udziału w przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 80 tysięcy zł., co zostało zakwalifikowanego jako pomocnictwo do przestępstwa łapownictwa.

Natomiast byłego prezesa SKOKu oskarżono o czterokrotne przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej wysokości ponad miliona zł. nadto o przestępstwo bezprawnego wpływania na świadka. W stosunku do tego oskarżonego od ponad roku stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W przypadku adwokata tymczasowe aresztowanie było stosowane przez okres 3 miesięcy, obecnie ma on zakaz wykonywania zawodu. Za zarzucone mu przestępstwo kodeks przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.