List gończy za podejrzanym Januszem S. w sprawie upadłości DOMAR – BYDGOSZCZ S.A.

      Możliwość komentowania List gończy za podejrzanym Januszem S. w sprawie upadłości DOMAR – BYDGOSZCZ S.A. została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku odnosząc się do treści publikacji dotyczących wniosku o wydanie listu żelaznego podejrzanemu Januszowi S. uprzejmie informuje, że podejrzany mając wiedzę na temat ciążących na nim obowiązków, będąc prawidłowo wezwany na termin czynności procesowych, nie stawił się na przesłuchanie w tutejszej Prokuraturze, jednocześnie nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, ani nie złożył wniosku o zmianę terminu czynności. Nadto – o zmianie miejsca pobytu podejrzanego, prokuratura została poinformowana dopiero po rozesłaniu listu gończego.

        Słuszność oceny dokonanej przez prokuraturę potwierdził Sąd podejmując decyzję o tymczasowym aresztowaniu Janusza S. oraz o jednoczesnym przepadku poręczenia majątkowego zastosowanego wcześniej względem podejrzanego.
W obecnej sytuacji informacja o miejscu pobytu podejrzanego za granicą nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa. Janusz S. ma obowiązek osobistego stawiennictwa przed prokuratorem na terenie Polski w celu wykonania z jego udziałem czynności procesowych.