Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Dzisiaj w godzinach porannych, na polecenie tutejszej Prokuratury Regionalnej, funkcjonariusze CBA Delegatury w Gdańsku zatrzymali w okolicach Warszawy kolejnego podejrzanego w śledztwie dotyczącym ujawnienia w jednej ze znaczących spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w tej spółce, jak i w podmiotach z nią kooperujących.

Wskazany wyżej podejrzany jest właścicielem jednego z podmiotów będących kooperantem spółki zbrojeniowej w zakresie dostarczania materiałów i usług remontowanych. Zarzut dotyczy udzielenia osobie zatrudnionej w spółce zbrojeniowej na stanowisku specjalisty ds. zakupów, korzyści majątkowej w łącznej kwocie 9.000 zł w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji (tj. o przestępstwa z art. 296a § 2 kk.)

Z uwagi na rozwojowy charakter niniejszego śledztwa planowane są kolejne zatrzymania osób podejrzanych w niniejszej sprawie. Zatrzymana w dniu dzisiejszym osoba jest już 9 osobą podejrzaną w niniejszym śledztwie.