Akt oskarżenia w sprawie usiłowanie zabójstwa dzieci w Drawsku Pomorskim

      Możliwość komentowania Akt oskarżenia w sprawie usiłowanie zabójstwa dzieci w Drawsku Pomorskim została wyłączona

W dniu 29 grudnia 2017 r.  Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko matce i konkubentowi, którzy przez wiele tygodni znęcali się nad dwójką dzieci w Drawsku Pomorskim. Zostali oni oskarżeni o usiłowanie zabójstwa, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Konkubent został dodatkowo oskarżony o popełnienie, ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej małoletnich.

Pierwotnie postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim. Na początku kwietnia 2017 r., decyzją Prokuratury Krajowej, zostało ono przeniesione  do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w celu uzupełnienia materiału dowodowego. We wrześniu 2017 r. prokurator zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych podejrzanym. Zarzucił im usiłowanie zabójstwa dzieci.

Z ustaleń dowodowych wynika, że sprawcy – matka i jej konkubent – w okresie od stycznia do marca 2016 r. znęcali się fizycznie i psychicznie nad chłopcami w wieku 7 i 9 lat. Dzieci były nie tylko wyzywane, brutalnie bite i kopane, ale również zmuszane do różnych zachowań, które niewątpliwie stanowiły formę maltretowania i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, takich jak długotrwałe siedzenie w zimnej wodzie. Dzieci wielokrotnie były również zmuszane do czynności seksualnych. Działania oskarżonych cechowała wyjątkowa brutalność. Charakter, ilość i rodzaj obrażeń wskazują na to, że sprawcy, działając z zamiarem ewentualnym, czyli przewidując możliwość i godząc się na to, usiłowali pozbawić życia pokrzywdzonych.

Dzieci od szeregu  miesięcy znajdują się pod specjalistyczną opieką lekarską i psychologiczną w jednej z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Od 18 marca 2016 r. wobec obojga sprawców stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 października 2017 roku przedłużony został do 25 stycznia 2018 roku. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W toku prowadzonego postępowania, oprócz obszernej dokumentacji medycznej, pozyskano materiał dowodowy w postaci zeznań licznych świadków, w tym lekarzy i pielęgniarek opiekujących się pokrzywdzonymi, aktualnych wychowawców z placówki opiekuńczej. Pozyskano ponadto szereg opinii, w tym opinie sądowo – lekarską dotyczącą mechanizmu uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzonych, opinię z zakresu informatyki dotyczącą zabezpieczenia zdjęć ujawnionych w telefonach komórkowych należących do sprawców, opinie z zakresu seksuologii, biegłych z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, opinie sądowo-psychiatryczne i sądowo – psychologiczne dotyczące obojga sprawców oraz pokrzywdzonych.

Z opinii biegłych wynika, że podejrzani w czasie zarzucanych im działań mieli zachowaną poczytalność. W przypadku konkubenta matki stwierdzono ponadto zaburzenia osobowości w sferze seksualnej, które mogą być istotne w kontekście ustalenia motywów działania sprawców.

Podejrzani w bardzo ograniczonym zakresie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów,  kwestionując zamiar zabójstwa. Oskarżony nie przyznał się również do  popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletnich.