Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 27 grudnia 2017 r. przesłała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP II Ds. 28.2017. Jest to kolejny akt oskarżenia skierowany w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego procederu wyłudzeń wypłat ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez celowe powodowanie zdarzeń będących podstawą odszkodowania. W tym przypadku zarzuty dotyczą zdarzeń mających miejsce w latach 2008 – 2010 w na terenie Bydgoszczy, Trójmiasta i okolic. Odszkodowania wypłacane były w następstwie zgłoszeń szkód komunikacyjnych powstałych w rzeczywistości w wyniku zaaranżowanych kolizji drogowych. Czynności procesowe doprowadziły do ujawnienia i dowodowego udokumentowania 17 tego rodzaju zdarzeń. Łączna suma wyłudzonych w ten sposób odszkodowań przekroczyła 534 tysiące zł.

            Akt oskarżenia dotyczy 13 osób stojących pod zarzutami udziału w opisanych powyżej wyłudzeniach. Część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Każdemu z nich grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.