Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo prowadzone pod sygn. RP II Ds. 2.2017 dotyczące okoliczności sprzedaży w sierpniu 2006 r. udziałów spółki KORDEX sp. z o.o. z siedzibą w Swarzewie.

     Jak wynika z ustaleń procesowych działania podjęte przy sprzedaży udziałów miały charakter pozorny i zmierzający do zaniżenia rzeczywiście uzyskanej ceny, a tym samym zaniżenia podatku od osiągniętego w ten sposób dochodu. Rzeczywista kwota uzyskana ze sprzedaży udziałów sięgała 16 milionów zł. i była wielokrotnie wyższa niż zgłoszona w deklaracji podatkowej. Powstałe w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych wyniosło 2.702.022 zł.

Ustalenia procesowe odnoszące się do pozorności kwestionowanych umów znalazły potwierdzenie w wynikach zainicjowanej przez prokuratora kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Podkreślenia wymaga, że zabezpieczony materiał dowodowy w postaci dokumentacji bankowej wykazał, że kwota za którą w rzeczywistości zbyte zostały przedmiotowe udziały trafiła ostatecznie do oskarżonych.

Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego w Wejherowie przeciwko byłym udziałowcom spółki: Januszowi W. oraz Ewie W. nadto przeciwko Waldemarowi Z.

Janusz W. został oskarżony o:

1.uszczuplenie podatku dochodowego w wysokości 1 398 511,00 poprzez dokonanie szeregu pozornych czynności zbycia udziałów KORDEX sp. z o.o. na rzecz innych podmiotów zagranicznych, co miało na celu ukrycie rzeczywistego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych udziałów,

tj. o czyn z art. 54 § 1 kks,

2. podrobienie dokumentacji KORDEX – spółka z o.o. poprzez nakreślenie podpisów współudziałowca Ewy W. na protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, liście obecności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz oświadczeniu o rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów spółki,

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk.

Ewa W. została oskarżona o uszczuplenie podatku dochodowego w wysokości 1 303 511 zł. poprzez dokonanie szeregu pozornych czynności zbycia udziałów KORDEX sp. z o.o. na rzecz innych podmiotów zagranicznych, co miało na celu ukrycie rzeczywistego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych udziałów,

tj. o czyn z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks.

Waldemar Z. został oskarżony o udzielenie pomocy Januszowi W. i Ewie W. w uszczupleniu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.702.022 zł. z tytułu odpłatnego zbycia udziałów KORDEX spółka z o.o. poprzez zawarcie z wyżej wymienionymi, jako przedstawiciel podmiotu zagranicznego, pozornej umowy nabycia 50 % udziałów KORDEX spółka z o.o. a następnie ich pozorne zbycie na rzecz kolejnego podmiotu,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 54 § 1 kks.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Z uwagi na wysokość uszczuplonego mienia sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.