Przedłużenie śledztwa i tymczasowego aresztowania w sprawie SKARBCA

      Możliwość komentowania Przedłużenie śledztwa i tymczasowego aresztowania w sprawie SKARBCA została wyłączona

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazywanych na temat postępowania przygotowawczego dotyczącego spółki SKARBIEC, działającej również pod firmą POMOCNA POŻYCZKA i POŻYCZKA GOTÓWKOWA uprzejmie informuję, że śledztwo w tej sprawie przedłużone zostało do 30 kwietnia 2018 r.

       Aktualnie zarzuty w tej sprawie przedstawiono 171 osobom, w tym dwóm członkom zarządu, dyrektorowi regionalnemu i jego zastępcy oraz 167 doradcom finansowym, którzy bezpośrednio obsługiwali klientów. Zarzuty te dotyczą oszustw, czyli przestępstw z art. 286 § 1 kk i obejmują różne grupy pokrzywdzonych.

       Podstawą zarzutów są ustalenia procesowe wskazujące na pełną świadomość działania sprawców, w tym przypadku pracowników firmy Skarbiec.

        Sprawa ta niewątpliwie należy do największych śledztw gospodarczych. W śledztwie powołany został zespół prokuratorów, który w ostatnich tygodniach został znacząco wzmocniony. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 osób, w tym siedmiu prokuratorów, 3 asystentów i analityk kryminalny. Ustalenia procesowe obejmują obecnie ponad 87 tysięcy osób, które były klientami tej spółki.

       Najpoważniejsze zarzuty przedstawiono osobom ze ścisłego kierownictwa spółki, które od stycznia 2015 r. pozostają w areszcie. Zarzuca się im wyłudzenie prawie 180 milinów złotych na szkodę co najmniej 68 tysięcy pokrzywdzonych. Treść zarzutów jest sukcesywnie uzupełniania o kolejnych pokrzywdzonych. Na wniosek prokuratora tymczasowe aresztowanie przedłużone zostało do 4 stycznia 2018 r.

      Schemat oszustwa polegał na takim kształtowaniu warunków przyznania pożyczek, że osoby, które się o nie ubiegały, nie były w stanie spełnić tych wymagań, a w konsekwencji traciły uiszczane wcześniej tzw. opłaty wstępne. Były to kwoty rzędu od tysiąca nawet do 50 tysięcy złotych. Szkoda powstała w ten sposób sięga 179 milionów złotych.

Spółka rozpoczęła działalność w 2002 r. Śledztwo wszczęte zostało w dniu 19 października 2012 r. na podstawie zawiadomień złożonych przez indywidualnych pokrzywdzonych.