Kolejne zatrzymanie i areszt w śledztwie dot. SKOK Kujawiak.

      Możliwość komentowania Kolejne zatrzymanie i areszt w śledztwie dot. SKOK Kujawiak. została wyłączona
W dniu 20 września bieżącego roku Sąd na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do kolejnej osoby, której postawiono zarzut w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Kujawiak z siedzibą we Włocławku. Podejrzany, na polecenie prokuratora, zatrzymany został przez funkcjonariuszy KWP w Bydgoszczy w dnu 19 września br. i w tym samym dniu przedstawiono mu zarzut pomocnictwa do tzw. korupcji managerskiej, polegającego na negocjowaniu z pożyczkobiorcą, w imieniu jednego z członków zarządu, wysokości korzyści majątkowej. Chodziło o 80 tysięcy złotych w zamian za pożyczkę w wysokości 1.800.000 zł. Przekazanie i przyjęcie łapówki nastąpiło, w czym czynnie uczestniczył podejrzany. Pożyczka udzielona została z naruszeniem procedur wewnętrznych, między innymi bez właściwego zabezpieczenia jej spłaty. Zarzucony podejrzanemu czyn zakwalifikowano, jako przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296a § 1 kk. Za taki czyn kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
       Obok tymczasowego aresztowania na trzy miesiące sąd, na wniosek prokuratury, zastosował w stosunku do podejrzanego również zakaz wykonywania przez niego zawodu adwokata. Związane to było z faktem, iż podejrzany występował w tej sprawie, jako obrońca trzech innych osób, którym wcześniej przedstawiono zarzuty.
       Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 6 osobom, w tym 4 osobom z zarządu SKOK Kujawiak. Przeciwko podejrzanym sformułowano łącznie 25 zarzutów. Zarzuty dotyczą między innymi wyłudzeń, przyjęcia korzyści w wysokości 80 tysięcy zł., wyrządzenia, sięgającej 2 milionów zł., szkody w majątku SKOK Kujawiak oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.