Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących działań procesowych realizowanych w sprawie praktyk korupcyjnych ujawnionych w jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania kolejnej, szóstej już, osoby. Jest to były pracownik tej spółki, który w latach 2013 – 2014 kilkukrotnie żądał i przyjął od jednego z kontrahentów korzyści majątkowe w łącznej wysokości co najmniej 22.000 zł. Środki te przekazywane były w ramach zastrzeganej dla siebie nienależnej prowizji w wysokości około 5% od cen zakupu urządzeń i usług. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a §1 kk i art. 12 kk.

        W dniu dzisiejszym trwają czynności procesowe z podejrzanym. W kontekście planowanych dalszych działań procesowych prokuratura kolejny raz przypomina o możliwości skorzystania przez osoby wręczające lub obiecujące wręczyć korzyść majątkowa z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania oraz ujawnienie wszystkich okoliczności przestępstwa, zanim organy wymiaru sprawiedliwości powezmą informację o tym przestępstwie.