Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w branży zbrojeniowej

      Możliwość komentowania Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w branży zbrojeniowej została wyłączona

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca 2017r. w  godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze gdańskiej delegatury CBA zatrzymali na terenie Warszawy oraz  województwa dolnośląskiego dwie kolejne osoby podejrzane o działania korupcyjne przy realizacji kontraktów w branży zbrojeniowej. W stosunku do jednego z podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 70.000 zł. dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami objętymi ustaleniami śledztwa. Podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia.

           Wobec drugiego z zatrzymanych, z uwagi na istniejącą znaczną obawę matactwa procesowego z jego strony, wzmocnioną  faktem złożenia wyjaśnień pozostających w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami faktycznymi, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdańsku o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania.  Postanowieniem z dnia 21 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Gdańsku – Południe uwzględnił w  całości wniosek prokuratora i zdecydował o umieszczeniu podejrzanego na okres 3 miesięcy w areszcie. To już trzecia osoba będąca pracownikiem jednej ze spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tymczasowo aresztowana do przedmiotowej sprawy.  Wcześniej wobec dwóch innych podejrzanych przedsiębiorców prokurator zdecydował o zastosowaniu środków wolnościowych w tym, poręczenia majątkowego,  dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

          Postępowanie ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe. W tym kontekście prokuratura ponownie informuje o możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania przez osobę, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyść majątkową, oraz ujawnienie przez nią wszystkich okoliczności przestępstwa, przy czym musi to nastąpić wcześniej, niż organy ścigania w inny sposób dowiedzą się o tym przestępstwie. Apel o dobrowolne zgłaszanie się do prokuratury, CBA lub policji – ze wskazaniem sygn. śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – RP I Ds. 13.2017 – skierowany jest szczególnie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder.