Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

W nawiązaniu do komunikatu z 4 lipca br. dotyczącego zatrzymań podejrzanych w sprawie korupcji w jednej ze spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania kolejnej osoby. Jest to przedsiębiorca, który w ramach kontraktów udzielał korzyści i obietnic korzyści majątkowych pracownikom tej spółki w zamian za nadużycie ich uprawnień polegające na zastrzeganiu dla siebie  nienależnej prowizji od cen zakupu urządzeń i usług. Wysokość obiecanej korzyści majątkowej w tym przypadku wynosiła 4 tysiące zł i tylko część tej kwoty sprawca zdążył faktycznie przekazać. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a § 2 kk i zastosowano względem niego środek zapobiegawczy w postaci wpłaconego przez niego poręczenia majątkowego w wysokości 38 tysięcy zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

W kontekście planowanych dalszych działań procesowych prokuratura kolejny raz informuje o możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania przez osobę, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyść majątkową, oraz ujawnienie przez nią wszystkich okoliczności przestępstwa, przy czym musi to nastąpić wcześniej, niż organy ścigania w inny sposób dowiedzą się o tym przestępstwie. Apel o dobrowolne zgłaszanie się do prokuratury, CBA lub policji – ze wskazaniem sygn. śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – RP I Ds. 13.2017 – skierowany jest szczególnie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder.