Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

W dniu 28 czerwca br. funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonali zatrzymania w Warszawie dwóch pracowników spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czynności te dotyczyły, wszczętego w tym samym dniu, śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku sygn. RP I Ds. 13.2017 w sprawie kierowania żądań i przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w jednej ze spółek, w zamian za nadużycie uprawnień polegające na zastrzeganiu dla siebie od różnych kontrahentów  nienależnej prowizji od cen zakupu urządzeń i usług. Kontrakty te dotyczyły między innymi zakupu i obsługi specjalistycznych urządzeń do cięcia wodą.

            Zatrzymanym mężczyznom zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. korupcji menadżerskiej polegającej na żądaniu od jednego z kontrahentów korzyści majątkowej w wysokości od 5 do 10% nienależnej prowizji od cen zakupu, następnie przyjęciu od niego z tego tytułu kwoty 2.700 zł., przyjęciu obietnicy korzyści majątkowej w wysokości ponad 80 tysięcy  zł., oraz uzgodnieniu nienależnego zawyżenia ceny zakupu urządzenia, co mogło wyrządzić pokrzywdzonej spółce szkodę w łącznej wysokości ponad 160 tysięcy zł.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, z uwagi rozwojowy charakter sprawy, skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 1 lipca 2017 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, przy czym w przypadku jednego z podejrzanych uzależnił uchylenie tymczasowego aresztowania od wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy zł.  W tym zakresie prokuratura w dniu wczorajszym (3 lipca br.) zaskarżyła to postanowienie wnioskując jednocześnie o wstrzymanie jego wykonania.