Czynności CBA w kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju

      Możliwość komentowania Czynności CBA w kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju została wyłączona

W dniu wczorajszym (31 maja br.) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali na terenie całego kraju przeszukań kilkudziesięciu siedzib różnych przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Czynności zlecone zostały przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku w ramach śledztwa prowadzonego od lipca 2016 r.  Prowadzone postępowanie ma charakter wielowątkowy i dotyczy między innymi nieprawidłowości przy realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy zawarte zostały w połowie 2014 r. i dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych w ośrodkach penitencjarnych. Spowodowana przez beneficjentów łączna szkoda związana z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych sięga łącznie 50 milionów złotych.

      Wbrew doniesieniom medialnym czynności procesowe nie dotyczą realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”, lecz mają związek z nieprawidłowościami w działalności konkretnych podmiotów, które były beneficjentami dofinansowań ze środków unijnych w ramach umów zawartych w 2014 roku.

      Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy i dynamikę kontynuowanych działań procesowych, na tym etapie Prokuratura nie może informować o zakresie i konkretnych powodach zlecenia przeszukań. Ich celem jest zabezpieczenie dokumentacji.

      Ustalenia śledztwa obejmują kilkadziesiąt osób, które w różny sposób i na różnym etapie uczestniczyły w realizacji przedmiotowych kontraktów.

Do dnia dzisiejszego nikt nie został zatrzymany, ani nikomu nie przedstawiono zarzutów.