Komunikat

      Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2017 r. zawarte zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Podpisanie umowy przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Andrzeja Golca odbędzie się o godz. 12.00. w Rektoracie UG na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie przy ul. Bażyńskiego 8.

      Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie między innymi opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych i konferencji oraz praktyk studenckich.