Zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu sterydami anabolicznymi

      Możliwość komentowania Zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu sterydami anabolicznymi została wyłączona

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo (RP I Ds. 2.2017) dotyczące nielegalnego wprowadzania do obrotu w formie sprzedaży przez internet, na terenie całego kraju, w okresie od  2013 r., dużej ilości leków w postaci środków anabolicznych i sterydów pochodzących z zagranicy, niedopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski. Obrót lekami odbywał się niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Czynności realizowane były przez specjalną grupę powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, w skład której weszli funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

      W efekcie działań procesowych w okresie od 20 do 24 kwietnia bieżącego roku, na terenie, między innymi Zakopanego, Warszawy, Białej Podlaskiej, Gdańska oraz Kartuz, zatrzymano 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku pomiędzy 30 a 47 lat. Zatrzymania były efektem skoordynowanych działań ponad 100 funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące nielegalnego wprowadzaniu do obrotu omówionych powyżej produktów leczniczych o łącznej wartości czarnorynkowej około 700 tysięcy zł., fałszowania dokumentacji oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa.

      Na skrzynce mailowej jednego z zatrzymanych ujawniono materiały pornograficzne z udziałem małoletnich, co stało się przedmiotem odrębnego zarzutu z art. 202 § 4a kodeksu karnego.

Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

      W trakcie realizowanych czynności funkcjonariusze Policji zlikwidowali dwa nielegalne magazyny, znajdujące się w prywatnych mieszkaniach usytuowanych się na terenie Gdańska i Zakopanego, w których zabezpieczono dużą ilość leków, w tym środków anabolicznych i sterydów, których łączna czarnorynkowa wartość może sięgać 1 miliona zł.

      Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych czterech podejrzanych prokurator zastosował dozór i zakaz opuszczania kraju.

      W efekcie przeszukań zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym pieniądze i samochody, których łączna wartość przekracza 200 tysięcy zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze czynności procesowe.