Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 16 lutego 2017 r., skierowała do Sądu Najwyższego, kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 października 2016 r., sygn.. V Ka 305/16, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie z 16 października 2015 r., uniewinniający Prezydenta Sopotu Jacka K. od stawianych mu zarzutów korupcyjnych.

      W wywiedzionej kasacji wyrokowi temu zarzucono naruszenie przepisów postępowania polegające na braku należytego rozważenia zarzutów apelacyjnych dotyczących, przyjętej przez sąd pierwszej instancji, niewłaściwej wykładni przepisów art. 228 § 1 i 229 § 1 kodeksu karnego, dotyczących przestępstw „sprzedajności” i „przekupstwa”, w zakresie dotyczącym korzyści w postaci usług świadczonych przez pozostałych dwóch oskarżonych na rzecz Prezydenta Sopotu.

Prokuratura stoi na stanowisku, że udzielenie i przyjęcie korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną, może mieć charakter przestępczy nie tylko wówczas, gdy korzyść została udzielona w zamian za określone działanie lub zaniechanie, ale również wówczas, gdy korzyść taka udzielona została w celu zapewnienia sobie przychylności urzędnika.

W wywiedzionej kasacji wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.