Szkolenia dotyczące wyłudzeń podatku VAT

Decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z wyłudzaniami zwrotu oraz innymi oszukańczymi uszczupleniami w rozliczeniu podatku VAT. Przedmiotowa inicjatywa była reakcją na obserwowaną zmianę charakteru przestępczości, która coraz bardziej ewoluuje w kierunku oszustw podatkowych, głównie w zakresie rozliczeń podatku VAT. Zjawisko to dostrzeżone zostało również przez kierownictwo Prokuratury Krajowej, która przy zmianach struktur organizacyjnych jednostek prokuratury oraz w przesyłanych wytycznych nadała priorytet walce z przestępczością podatkową.

     Szkolenia adresowane były do Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, a także prokuratorów z okręgów bydgoskiego, toruńskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i włocławskiego wchodzących w skład regionu gdańskiego. Przeprowadzenie szkoleń powierzono Prokuratorowi Pawłowi Kołodziejskiemu Naczelnikowi Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury Regionalnej. Pomiędzy 4 listopada a 9 grudnia 2016 r. przeprowadził on cykl 9 szkoleń, których tematem było „Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku”. W szkoleniach tych wzięło udział łącznie ponad 300 prokuratorów i asesorów. Taka ilość uczestników wskazuje na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką oraz potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie.