Rozpoznanie wniosku Prokuratora Okręgowego w Elblągu

Prokurator Okręgowy w Elblągu w dniu 5 grudnia bieżącego roku wystąpił do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o wyznaczenie innej jednostki z pominięciem właściwości miejscowej do kontynuowania postępowania dotyczącego pobicia 11-latka, do którego doszło w Elblągu w dniu 24 listopada bieżącego roku.

         We wniosku wskazano na możliwość zaistnienia wątpliwości, co do bezstronności i obiektywizmu przy prowadzeniu postępowania. Prokurator Regionalny w Gdańsku uznał, że dla dobra postępowania oraz w celu uniknięcia zarzutów braku obiektywizmu sprawa ta zostanie przekazana poza okręg właściwości prokuratury elbląskiej. W tym celu, w dniu dzisiejszym przekazał sprawę do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z poleceniem wyznaczenia jednostki, której zostanie powierzone kontynuowanie tego postępowania. Jednocześnie, w kontekście stwierdzonych zastrzeżeń, co do prawidłowości realizowanych dotąd czynności w tej sprawie Prokurator Regionalny polecił Prokuraturze Okręgowej w Elblągu podjęcie czynności wyjaśniających.

       Wszystkie dalsze decyzje w tej sprawie podejmowane będą przez prokuraturę wyznaczoną do kontynuowania tego postępowania.