Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalania stref płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty.

Prokuratura uznając, że powyższe jest sprzeczne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jako, że sobota jest dniem wolnym od pracy, złożyła w dniu 14.07.2016 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko prokuratury, uznał nieważność § 3 uchwały rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.