Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

W dniu dzisiejszym, 22 września 2016 r., Prokurator Regionalny w Gdańsku rozpoznał bezzwłocznie wniosek z dnia wczorajszego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego wyznaczając Prokuraturę Okręgową w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania w sprawie podżegania za pośrednictwem portalu społecznościowego do składania fałszywych zeznań przez świadków w sprawie sygn. IV K123/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dotyczącej spółki Amber Gold sp. z o. o. przeciwko Katarzynie P. i Marcinowi P. Decyzja ta uwzględnia okoliczność, że ujawnienie przedmiotowego przestępstwa nastąpiło na obszarze właściwości tej jednostki.