Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

 Prokuratura Regionalna w Gdańsku, we współdziałaniu z Zespołem Przestępstw Niewykrytych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (tzw. Zespołem Archiwum X) podjęła powtórną analizę akt sprawy Leszka Pękalskiego.

Osoba ta skazana została w 1996 r. przez ówczesny Sąd Wojewódzki w Słupsku na karę 25 lat pozbawienia wolności za popełnienie jednego z 17 zarzucanych jej zabójstw, których miała dokonać w latach 1984 – 1991. W odniesieniu do przestępstw będących przedmiotem sądowego uniewinnienia zachodzi powaga rzeczy osądzonej. W efekcie obecna powtórna analiza materiałów sprawy sądowej prowadzona będzie pod kątem ujawnienia nowych, nieznanych dotąd okoliczności pomocnych w analizie śledztw dotyczących innych zabójstw z tamtego okresu, z którymi związek mógł mieć ten sam sprawca, a za które nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Obecnie nowe techniki kryminalistyczne w zakresie ujawniania i badania śladów,  w sprawach umorzonych w przeszłości, dają dużą szansę na poczynienie nowych ustaleń o znaczeniu dowodowym.