Komunikat

      Brak komentarzy do Komunikat

 W dniu 14 września 2016 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęły materiały sprawy dotyczącej okoliczności zgonu Jolanty Brzeskiej, do którego doszło w Warszawie w dniu 1 marca 2011 r.

Decyzja o przekazaniu sprawy w celu dalszego kontynuowania przez tutejszą Prokuraturę podjęta została w dniu 12 września  2016 r. przez Prokuratora Krajowego. Decyzja o przekazaniu sprawy podjęta została na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która w dniu 9 września bieżącego roku wydała postanowienie o podjęciu na nowo przedmiotowego śledztwa. Decyzja Prokuratora Krajowego związana jest z uznaniem umorzenia tej sprawy – w dniu 8 kwietnia 2013 r. – za przedwczesne,   uwzględnia jej medialny charakter, nadto ma na celu uniknięcie w przyszłości ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu i stronniczości.