Podejrzany o zabójstwo po 29 latach usłyszał zarzut

W regionie gdańskim wdrożono do praktyki prokuratorskiej obowiązek poddawania analizie kryminalnej spraw o zabójstwa, których sprawcy nie zostali wykryci. Istotą całego przedsięwzięcia jest sprawdzenie przed upływem okresu przedawnienia czy w danej sprawie można jeszcze podjąć działania procesowe lub pozaprocesowe mogące skutkować wykryciem sprawcy. Możliwość taką przewiduje art. 327 § 1 i 2 kpk.

         Obecnie nadszedł czas na kolejne efekty pracy. Zarzut dokonania zbrodni z art. 148 § 1 kk usłyszał Tadeusz W. Przez okres 29 lat pozostawał bezkarny. Dzięki powrotowi do sprawy i wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych sprawca został trafnie wytypowany. W latach 90-tych nie były dostępne obecnie powszechnie wykorzystywane zdobycze techniki i informatyki wspierającej proces wykrywczy. Upływ czasu od przestępstwa nie zawsze zaciera ślady, a tym samym nie musi skutkować bezkarnością sprawcy. Przestępca zawsze pozostawia ślad, którego zakres wykorzystania może znacząco zwiększyć rozwój technologiczny postępujący wraz upływem czasu. W przypadku zabójstwa Kodeks karny przewiduje 30 letni okres przedawnienia, który ulega wydłużeniu o kolejne 10 lat w śledztwach, w których wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Sprawa podejrzanego Tadeusza W. nie jest zatem zagrożona jego upływem.

(informacji medialnych na temat postępowania udziela prok. Tatiana Paszkiewicz – Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku tel. 510-995-011, e-mail: rzecznikprasowy@gdansk.po.gov.pl)

         Wskazane śledztwo, które zostało podjęte z umorzenia (wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa) przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku nie jest jedynym jakie znalazło swój epilog między innymi dzięki wykorzystaniu analizy kryminalnej.

        W roku 2010 wyjaśniono okoliczności zaginięcia Łukasza Ł. Mieszkańca Gniewu, który był poszukiwany jako osoba zaginiona przez okres 4 lat.

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,8308985,Szukali_Iwony__znalezli_zaginionego_4_lata_temu_Lukasza.html

         W roku 2012 zarzut zabójstwa nieletniego w 2002 roku przedstawiono Piotrowi Trojakowi, który obecnie odbywa już karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie  po upływie 30 lat.

http://www.polskatimes.pl/artykul/770229,zabojstwo-w-lisewie-co-po-latach-doprowadzilo-sledczych-do-wyjasnienia-sprawy-morderstwa-10latka,id,t.html

         Wyjaśnienie tych niekiedy zapomnianych przez społeczeństwo spraw było możliwe nie tylko dzięki rozwojowi techniki. Wiodącą rolę na różnych etapach postępowania odgrywali prokuratorzy, analitycy kryminalni oraz funkcjonariusze KWP w Gdańsku (Sekcja Spraw Niewykrytych). Rozwiązanie każdej z tych spraw dostarczyło im unikalnej satysfakcji z ogromnego nakładu pracy i zaangażowania w wyjaśnienie tajemnic sprzed lat..

Obecnie w całym regionie gdańskim na wyjaśnienie oczekuje ponad 150 spraw o zabójstwa, których sprawcy pozostają niewykryci. Są to sprawy z okresu 1986-2016.

         W dużym uproszczeniu metodyka pracy w tej kategorii postępowań jest ukierunkowana na określenie czy:

– w toku postępowania poprawnie wykorzystano i zinterpretowano wszystkie zgromadzone dowody np. zeznania świadków, protokoły oględzin, dokumentację fotograficzną, opinie biegłych i inne,

–  przeprowadzono wszystkie niezbędne oględziny, czy biegłym przekazano do badań wszystkie wymagane dowody rzeczowe,

– zabezpieczone ślady i dowody zostały poddane właściwym badaniom, czy  obecnie można uzyskać z ich badania więcej informacji przydatnych w toku postępowania (np. linie papilarne, ślady biologiczne, rekonstrukcje zdarzeń  i inne),

– czy przeprowadzono niezbędne eksperymenty procesowe i wobec braku czy obecnie możliwe jest ich wykonanie?

         Analityk kryminalny swoją pracę dokumentuje w formie pisemnego sprawozdania, które w zależności od potrzeb poza częścią pisemną może zawierać także wykresy graficzne.

      Nie należy zapominać, że praca analityków kryminalnych jest przede wszystkim związana z postępowaniami pozostającymi w toku. Wykorzystanie tego narzędzia wspomagającego pracę prokuratora wielokrotnie przyczyniało do skuteczności  procesu wykrywczego np.

http://wieczor.dziennikbaltycki.pl/przez-smsy-za-kratki-efekt-sledztwa-w-sprawie-napadu-na-prostytutki,artykul.html?material_id=4f423948fbaeddc314000000

         Obecnie w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej prokuraturach okręgowych jest zatrudnionych 15 analityków kryminalnych.