Przedłużenie tymczasowego aresztowania

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku pod sygn. RP I Ds. 2.2016, prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji, przeciwko kierownictwu i pracownikom POMOCNEJ POŻYCZKI, działającej również pod firmą Polskiej Korporacji Finansowej SKARBIEC i DOBRA POŻYCZKA, w dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w stosunku do dwóch głównych podejrzanych Tomasza R i Rafała G., przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania na okres kolejnych trzech miesięcy

      Sąd podzielił pogląd prokuratury, co do istnienia przesłanek uzasadniających dalsze przedłużenie okresu izolacji podejrzanych.

      Ustalenia dowodowe potwierdzają, że podejrzani działając pod firmą PKF Skarbiec, następnie DOBREJ POŻYCZKI „wypracowali” około 180 milionów złotych. Przy czym schemat działania opierał się na wybiórczym informowaniu klientów o warunkach umowy pożyczki i przedstawianiu zainteresowanym kolejnych wymogów, których wypełnienie było dla nich niemożliwie, co w konsekwencji prowadziło do odstąpienia od umowy bez prawa do zwrotu opłaty przygotowawczej. Takie rozmyślne wprowadzanie klientów w błąd, co do istotnych warunków pożyczki, uniemożliwiało im realną ocenę możliwości ich spełnienia.

      Po raz kolejny Sąd Apelacyjny rozpoznający wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania podzielił pogląd prokuratury, że w tym przypadku okres osadzenia podejrzanych w areszcie nie pozostaje w dysproporcji z grożącą im karą, bowiem za zarzucane im czyny może zostać wymierzona kara do 15 lat pozbawienia wolności.

      Czyny zarzucane podejrzanym obejmują zachowania podjęte na szkodę około 75.000 pokrzywdzonych. Materiał dowodowy obejmuje ponad 300 tomów akt głównych, przy czym całość dokumentacji zgromadzona została w bez mała 2.000 tomów.

      Dzięki pracy, powołanego specjalnie do tej sprawy zespołu prokuratorskiego, w którego skład wchodzi obecnie 4 prokuratorów, asystent, analityk kryminalny i 6 innych pracowników prokuratury oraz zespołu składającego się z kilku funkcjonariuszy Policji czynności realizowane są bardzo dynamicznie i rytmicznie. Dalsze działania procesowe zostały zaplanowane w sposób precyzyjny, co zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwala prognozować, że postępowanie będzie toczyło się w dalszym ciągu sprawnie i szybko.

      Już na obecnym etapie postępowania przesłuchano ponad 66.500 osób pokrzywdzonych, z czego czynności w odniesieniu do 4.500 osób wykonano w okresie ostatnich 3 miesięcy. Aktualnie zachodzi potrzeba przesłuchania pozostałych pokrzywdzonych i świadków w liczbie ok. 12.000 osób.

      W ostatnich dniach głównym podejrzanym uzupełniono treść zarzutów obejmując nimi łącznie 22.040 osób pokrzywdzonych.

      Proces uzupełniania zarzutów kontynuowany będzie do końca bieżącego roku.